top of page

Proje, Ankara Sokakta Çalışan Çocuklar Merkezi ve Keçiören Çocuk İslahevi Çocukları ile birlikte yürütülmüştür.

Proje;

AĞAÇLANDIRMA PROJESİ’ni  Destekleyen Kuruluşlar

Ankara Büyükşehir Belediyesi Sokakta Çalışan Çocuklar Merkezi (25 çocuk)

Başbakanlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu

Adalet Bakanlığı Keçiören Çocuk Islahevi (25 çocuk)

Türkiye Noterler Birliği İlköğretim Okulu

Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü

 

 DASK olarak, doğal çevrenin korunması ve doğa sevgisinin aşılanması amacıyla çeşitli etkinlikler düzenlemekteyiz. Bu kapsamda hayvan gözlemleri, bitki çeşitliliğinin ortaya konulması, doğal çevrenin korunmasına yönelik yöre halkının katılımları ile projeler geliştirmek gibi çalışmalar yürütülmektedir. Çalışmalarımız kamu yararına, tamamen gönüllülük esasına dayalı olarak, karşılık beklemeksizin kendi sınırlı kaynaklarımız ve gönüllü duyarlı kişilerin destekleri ile yürütülmektedir.

  Derneğimiz tarafından doğa araştırmaları dışında, yine koruma bilincinin yerleşmesine katkıda bulunmak amaçlı, doğa gezileri ve sanatsal-sportif etkinlikler de düzenlenmektedir. Bu amaçla ülkemizde 1995’ten beri DASK Doğada Görüntü Avcılığı Yarışması (DOGAY) adı altında, doğal güzelliklerin yöresinde belgelenmesine dayalı fotoğraf yarışması, bunun yanı sıra 2000’den beri de kişilerin doğal ortamlarda sportif performanslarını sınamalarına yönelik DASK Dağ Aşma Yarışması’nı (DAY) organize etmekteyiz. Bu yarışmalar ülkemizde ilk kez derneğimiz tarafından organize edilmiş olup, her yıl düzenli olarak yapılmaktadır. Ayrıca, Yaşatma Grubu alt birimimiz ile afetlerde gönüllü arama – kurtarma, tıbbi destek ve yardım faaliyetleri yapmaktayız.

  Tüm bu çalışmaların yanı sıra AĞAÇLANDIRMA PROJESİ çerçevesinde, Ankara’da yeşil kuşağın artışına katkıda bulunmak ve doğal çevre ile ilgili kalıcı bir eser teşkil etmek üzere Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü bünyesinde bir alanın ağaçlandırılmasıyla birlikte, Belediye Sokakta Çalışan Çocuklar Merkezi ve Ankara Islahevi’nde bulunan çocuklara, bahçe yapımı – bakımı ve süs bitkileri yetiştirilmesi eğitimi verilmesini planlamış bulunmaktayız.

Projenin Çıktıları

  Çocuklarımız bu ağaç dikme projesinin içinde yer alarak üretmenin bireye sağlamış olduğu sosyal doyum hazzını alacaklardır. Bu sayede çocukların sürekli birşeyler üretme isteği yönünde motivasyonları sağlanacaktır.

  Çocuklarımız yapılacak bu sosyal etkinlik çerçevesinde çevreleri ve kendi arkadaşlarıyla etkili iletişim kurmaları ve sosyalleşmeleri sağlanacaktır.

  Yapılacak bu faaliyet, medyaya duyurularak hem Türkiye genelinde orman bilinci hakkında kamuoyunun dikkati çekilecek hem de Ankara Sokakları’nda Çalışan Çocuklar Merkezi’nin tanıtımı yapılarak kamuoyu oluşturulacaktır.

  Bu proje çerçevesinde Atatürk Orman Çiftliği’nde çocuklara tabiat sevgisi ve doğanın insanoğlu için ne kadar önemli olduğu eğitmenler tarafından anlatılacaktır.

  Islahevinde bulunan çocuklarımıza ağaç dikimi ve bakımı, bahçe ve süs bitkileri üretimi konusunda eğitim verilerek meslek edinmeleri sağlanacak olup, eğitim sonunda katılımcı çocuklara bahçe bakım seti hediye edilecektir. Ayrıca, istihdam edilmeleri konusunda da katkı sağlanmaya çalışılacaktır.

  Çocuk Merkezleri ve Noterler Birliği İlköğretim Okulu öğrencilerinden oluşturulacak ortak gruba uzman üyelerimiz nezaretinde öykü yazdırılacak ve sahneleme çalışmaları yapılacaktır.

 Ayrıca çocuklarımızın toplumun çeşitli kesimlerinden çocuklarla kaynaşması için, doğa yürüyüşü, halk oyunları, tiyatro, el işleri gibi ortak faaliyetler düzenlenecektir.

Projenin Geldiği Aşama

Atatürk Orman Çiftliği ile DASK arasında protokol imzalanmıştır.

 20 dönüm arazi proje için tahsis edilmiştir.

 Proje, Başbakanlık Sosyal Riski Azaltma Proje Koordinasyon Birimi’ne teslim edilmiştir (02.12.2002 tarihi itibariyle onaylanmıştır).

 Proje kapsamında 13.10.2002 tarihinde Türkiye Noterler Birliği İlköğretim Okulu 25 çocuğun okul giysi ve kitap ihtiyacını karşılamıştır.

 Çocukların kültürel ve sosyal gelişiminin sağlanması amacıyla 06.11.2002 tarihinde “Uçan Balık” yayınları yazarları Sn. Aysel Gürmen ve Sn. Aytül Akal ile çoçuklarımız buluşturulup kitaplar ve yazarlar hakkında söyleşiler yapılmıştır. Etkinlik öncesi çocukların hazırlanmasını sağlayan üyemiz edebiyat öğretmeni Sn. Menekşe Koçak’a teşekkür ederiz.

 24.11.2002 tarihinden başlayarak ilk grup ağaçların dikilmesi tüm çocukların katılımı ile bir bayram havasında başlatılarak 250 adet boylu fidan dikilmiştir.

 11.01.2003 tarihinde Noterler Birliği İlköğretim Okulu öğrencileri ve veliler, Sokakta Çalışan Çocuklar Merkezi’nde 25 çocuğu Mesa Koru Plaza’da misafir etmişlerdir.

 Birlikte yenilen yemekten sonra bazı mağaza sahipleri çocuklara çeşitli yeni yıl hediyeleri vermişlerdir. Daha sonra ağaçlandırma alanında kısa bir gezi yapılmıştır. Çocukların çok mutlu olduğu gözlenmiştir.

 

Ağaç dikimi ve dernek ormanı oluşturulması projesi kapsamında Sokak Çocukları merkezinde 25 çocuğun eğitilmesi çalışması yapılmaktadır. 25.01.2003 Cumartesi ve 01.02.2003 Cumartesi günleri DASK üyesi Füsun Erduran (Peyzaj Mimarı) tarafından “Doğa Bilgisi ve Bitki Yetiştirilmesi Eğitimi” verilen çocukların bu kapsamda; öncelikle bitkiler dünyasını tanıtarak bizim yaşamımızdaki önemi anlatılmıştır. Bitkilerin ne gibi faydalarının olduğu, onlardan en iyi şekilde yararlanılması, dengeli bir doğa korumanın nasıl sağlanabileceği, çevre bilinci verilmesi ve bunun önemi konusunda bilgiler verilmiştir. Çeşitli güncel örneklerle, resimlerle doğanın kendi içindeki denge detaylı olarak anlatılmıştır ve bu dengenin bozulmadan bir arada yaşamanın ne kadar önemli olduğu vurgulanarak bu yönde davranış geliştirmeleri sağlanmaya çalışılmıştır. Çocukların derse karşı çok ilgili oldukları gözlemlenmiştir. Ders işlenişi sırasında soru cevap sistemi sürekli kullanılarak onların da katılımları sağlanmaya çalışılmıştır. Çocuklar dikkatle dinleyerek konu ile ilgili çok güzel sorular yönlendirmiştir. Bu tür soruları ile okullarında derslerde temel fen konusunda edindikleri bilgileri örneklerle ve günlük yaşantımızda bitkilerin kullanımı ile birleştirerek bilgileri zenginleştirilerek pekiştirilmeye, çalışılmıştır. Günlük yaşantılarında karşılaştıkları ve kullandıkları bitkilerin de bizim gibi çeşitli sistemleri olan canlılar olduklarını görmek ve onları daha yakından tanıma fırsatı bulmak çocukları heyecanlandırmıştır. Ayrıca onlara çok değişik gelen Peyzaj Mimarlığı mesleğini de tanıma şansları olmuştur. Farklı bir meslek grubu ve yeni insanların onlarla ilgilenmeleri çocukların sosyal yaşantısında ve psikolojilerinde kalıcı etkiler yapmaktadır.

 Islahevindeki çocuklara yönelik olarak ileride bir meslek seçeneği oluşturabilmesi hedefi ile doğa ve çevre bilinci verilebilmesinin yanısıra bahçıvanlık eğitimi mesleki eğitimi 22 Şubat 2003 – 12 Nisan 2003 tarihleri arasında haftada 1 gün yapılmakta olup eğitimin 4 haftası teorik, 4 haftası ıslahevi bahçesi ve DASK ağaçlandırma alanında uygulamalı yapılacaktır.

 Proje uygulamalarından edindiğimiz tecrübeler ışığında; Elmadağ Çocuk Tutukevi’nde, Adalet Bakanlığı ve Çocuklara Yeniden Özgürlük Vakfı işbirliği ile yürütülen Eğitsel, Sosyal, Sportif ve Sanatsal Etkinlikler Projesi’ne DASK olarak katkıda bulunularak 23 Şubat – 11 Mayıs 2003 tarihleri arasında 12 hafta (Pazar günleri) DOĞA VE ÇEVRE konulu eğitsel çalışmalar başlatılmıştır.

 22 – 24 Ekim 2003 tarihlerinde Ankara’da yapılacak olan “3. Ulusal Çocuk ve Suç Sempozyumu (Bakım, Gözetme ve Eğitim)” na DASK’ın katılımı sağlanacak olup sözlü ve poster bildiri olmak üzere iki bildiri ile projemiz ve çıktıları sunulacaktır. 

 9.02.2003 tarihinde saat 10:00 ile 11:00 arasında Bahçelievler Buzpateni Sarayı’nda proje dahilinde çocuklarımıza paten kayma eğitimi verilmiştir. İlk defa paten ile tanışan çocukların çok yetenekli ve mutlu oldukları gözlemlenmiştir.

  DASK üyesi ve diğer gönüllü katılımcılardan temin edilen çeşitli kitaplar Islahevi’nde proje dahilindeki çocuklara verilmiş olup, 08 – 18 yaş grubuna hitap edebilecek daha fazla şiir, öykü, roman türü kitaplara ihtiyacımız bulunmaktadır.  Kitap katkısında bulunmak isteyenlerin aşağıdaki telefonlarla irtibata geçmelerini rica ederiz.

 Ankara Magazin Dergisi ve Çoluk Çocuk Dergisi’nin Mart 2003 sayılarında projemizle ilgili haber ve tanıtımlara yer verilmiştir. Her iki dergide projemiz ile ilgili haberleri güncel olarak yayınlamaya devam edeceklerdir. Nitelikli yayınlarından dolayı her iki dergiye de teşekkür ederiz.

 Kök Yayıncılık sahibi Sn. Celal Musaoğlu, Psikolog – Yazar Sn. İlkim Öz’ün “Genç Olmak” dizisinden “Ben Kimim” ve “Gencim Doğruyum” isimli kitaplarından ıslahaevindeki çocuklarımızın yararlanması için bağışlamıştır. Duyarlılığından dolayı kendisine teşekkür ediyoruz.

 08 – 14 yaş grubundaki okula giden sokakta çalışan 25 erkek, 1 kız çocuğumuzun okul ihtiyacı olan okul kıyafetleri, okul araç ve gereçleri ile ilgili olarak önümüzdeki eğitim yılı için kampanya başlatılacaktır. Kıyafetlerin, araç ve gereçlerin kullanılmamış olması gerekmektedir. Şimdiden yardımda bulunmak isteyenler çocukların ayakkabı ve beden ölçülerini proje koordinatöründen temin edebilirler.

 Projemiz kapsamında bulunan çocuklarımıza Sn. Füsun Erduran tarafından verilen “Doğa ve Süs Bitkileri Eğitimi” Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Bölümü’nün talebi doğrultusunda saydam gösterisi ile birlikte 24.03.2003 tarihinde bölümde tekrarlanmıştır.

Agaçlandıma Projesi

bottom of page