top of page

Projelerimiz / Our Projects 

DASK 

Su Altından Halfeti Fotograf Projesi

Projenin Amacı:
Halfeti’de kısmen veya tamamen sular altında kalan   yapıların bir kısmının belgelenmesi. 
*Suyla çocukların etkileşimi
*Suyla yerel halkın etkileşimi
*Suyla turizmin etkileşimi
*Halfeti’de gelişmekte olan su sporları
*Bölgede su tutulmadan önce Halfeti halkından fotoğrafların istenerek kopyalarının alınması ve yapılacak albümde bu fotoğraflara da yer verilmesi…
*Proje sonunda fotoğraflardan oluşturulacak sergi, DVD hazırlanması ve bastırılacak albümle bu çalışmanın kalıcılığının sağlanması, aynı zamanda bölgenin yabancılara tanıtımının sağlanması hedeflenmektedir.

GENÇLERIN ÜREME SAGLIGI PROJESI 

Marmara Sağlık, Eğitim ve Araştırma Vakfi'ın (MARSEV), DASK Doğa Araştırmaları Sporları ve Kurtarma Derneği, Sağlık Eğitimi ve Drama Derneği, Marmara Üniversitesi (MÜ) ile birlikte Haydarpaşa Kampüsünde, Avrupa Birliği'nin desteği ile
"Gençlerin Üreme Sağlığı" projesini birlikte yürütmüşlerdir.

*MÜ Haydarpaşa Kampüsünde hedef grubun katılımıyla, gençlerin üreme sağlığı/cinsel sağlık konularında bilgi düzeylerini arttırmak, farkındalık yaratmak,
*Gençlere sağlıklı tutum ve davranış geliştirebilmeleri için rehberlik etmek,

*MÜ Haydarpaşa Kampüsünde "üreme sağlığında lider öğrenci" modeli geliştirmek,

*Gençlerin üreme sağlığı danışmanlık hizmetlerine olan talebini arttırmak.
*Üreme sağlığı/cinsel sağlık konusunda ilgi ve farkındalık kazanmış olan gençler aracılığı ile bu yaş grubunda geniş kitlelere ulaşabilmektir.

AGAÇLANDIRMA PROJESI

Proje, Ankara Sokakta Çalışan Çocuklar Merkezi ve Keçiören Çocuk İslahevi Çocukları ile birlikte yürütülmüştür.

DASK olarak, doğal çevrenin korunması ve doğa sevgisinin aşılanması amacıyla çeşitli etkinlikler düzenlemekteyiz. Bu kapsamda hayvan gözlemleri, bitki çeşitliliğinin ortaya konulması, doğal çevrenin korunmasına yönelik yöre halkının katılımları ile projeler geliştirmek gibi çalışmalar yürütülmektedir. Çalışmalarımız kamu yararına, tamamen gönüllülük esasına dayalı olarak, karşılık beklemeksizin kendi sınırlı kaynaklarımız ve gönüllü duyarlı kişilerin destekleri ile yürütülmektedir.

Derneğimiz tarafından doğa araştırmaları dışında, yine koruma bilincinin yerleşmesine katkıda bulunmak amaçlı, doğa gezileri ve sanatsal-sportif etkinlikler de düzenlenmektedir.

.
.
ARAMA - KURTARMA ve YASATMA  ÇALISMALARI

17 Ağustos 1999 Marmara depremi, herkes gibi DASK'ı da etkilemiştir. 18 Ağustos' ta ilk kez bir araya gelen ve daha sonra DASK Yaşatma Grubu olarak örgütlenen grup, acil olarak yapılması gerekenleri görüşmüş ve tespit etmiştir. Bir öncü ekip hemen Adapazarı'na hareket etmiş, diğer taraftan da acil sağlık ve gıda yardımı için girişimlere başlanılmıştır. Aynı gün 20 tonluk bir kamyonu dolduracak kadar malzeme temin edilmiştir.

Adapazarı'na ulaşan öncü ekip Sağlık Ocağı'nın da yıkıldığı Şeker Mahallesini arama, kurtarma ve depremzedelere yardım yeri olarak belirlemiştir. 19 Ağustos günü çoğu tıp doktoru olmak üzere 17 kişiden oluşan ekip sağlık ve yardım malzemeleri ile birlikte Adapazarı'na varmışlardır.

bottom of page