top of page

DOGAY (Dogada Görüntü Avcılıgı Yarısması)

DOGAY Nedir ?

 

DOGAY “Doğada Görüntü Avcılığı Yarışması” katılımcıların ve DASK üyelerinin özverileriyle 20 yıldır düzenlenen bir fotoğraf yarışmasıdır.

 

Özgün ve kapsamlı fotoğraf yarışması…

1995’ten bu yana her yıl Türkiye’nin farklı bir yöresinde düzenlenmektedir.

Bir fotoğraf yarışmasının tüm aşamaları (kayıt, çekim, seçim, değerlendirme ve ödül töreni) aynı yerde, 72 saat içinde gerçekleştirilir.

Yarışmacılar, aynı ortam, aynı iklim/ışık koşullarında ve aynı zaman diliminde yarışır.

Çekimlerin bitmesiyle fotoğraflar teslim edilir,

Seçici kurul fotoğrafları değerlendirir ve yöre halkının katılımıyla ödül töreni yapılır.

DOGAY ortamı, fotoğrafçıların, doğaseverlerin tanışmalarına, bilgi ve deneyim aktarmalarına olanak sağlar.

Yarışmada, bölge 200’den fazla fotoğrafçı tarafından 40.000 dolayında kareyle belgelenir.

 

Fotoğraf yarışmasının ötesinde…

DOGAY’a fotoğraf çekmeyi seven herkes katılabilir.

Şartnameye uymak kaydıyla hem ulusal hem de uluslararası katılıma açıktır.

DOGAY’da ödül olarak verilen maddi hediyeler açıklanmaz, önemli olan o karenin yakalanmasıdır!

DOGAY, katılanların doğayla ve yerel kültürlerle kaynaştığı bir ortamdır.

Halk oyunları, gösteriler ve konserlerle bir fotoğraf şenliği olarak düzenlenmektedir.

 

DOGAY Düzenlendiği bölgenin;

Tanıtımına (katılan yüzlerce kişinin bölge hakkında bilgi sahibi olması),

Ekonomisine (bölge esnafına ve halkına ekonomik katkı sağlanması),

Turizmine (ev pansiyonculuğunun desteklenmesi ve turizm firmalarının dikkatinin çekilmesi),

Yerel yönetimlerine (fotoğraf arşivleriyle, görsel tanıtım materyali sağlanması),

Eğitim hizmetlerine (ilköğretim öğrencilerine eğitim malzemesi desteği sağlanması),

Belgelenmesine (200’ün üzerinde fotoğrafçının çektiği 40.000’den fazla fotoğrafla arşivlerde),

Fotoğraf sanatına (bölge halkı ve çocuklarının fotoğrafa ilgisinin arttırılması, yerel fotoğraf derneklerinin katılımıyla)

katkıda bulunur.

 

Bu yıl yirmincisi düzenleniyor…

1995’ten bu yana her yıl düzenlenen DOGAY, 1999’daki Marmara Depreminde DASK’ın enerjisini, yardım ve yaşatma çalışmalarına aktarmasından dolayı iki yıl düzenlenmemiştir. 2001’den itibaren tekrar düzenlenmeye devam edilmiştir.

DOGAY’larda bugüne kadar 1800’den fazla yarışmacı 400.000'in üzerinde fotoğraf çekti ve yarıştı.

 

DOGAY’ın düzenlendiği yerler:

1995- Bolu-Aladağlar

1996- Kastamonu-Azdavay

1997- Bolu-Mengen

1998- Konya-Hadim-Yerköprü

2001- Bursa-Keles Göleti

2002- Muğla-Milas-Bafa Gölü

2003- Antalya-Kaş

2004- Kütahya-Sabuncupınar-Frig Vadisi

2005- Isparta-Yalvaç-Eğirdir

2006- Sakarya-Taraklı

2007- Rize-Hemşin

2008- Mersin-Mut

2009- Balıkesir–Kaz Dağları

2010- Şanlıurfa-Birecik,Halfeti

2011-  Kırklareli-İğneada,Demirköy

2012- Samsun-Vezirköprü

2013- Tokat- Niksar

2014- Burdur

2015- Sinop

2016- Adana-Saimbeyli-Tufanbeyli

2017- Düzce- Akçakoca

2019- Tokat

Slayttan dijitale…

2008’e kadar sadece slayt filmle düzenlenen DOGAY’da, filmlerin dağıtılması, fotoğrafların çekimi, filmlerin banyosu, yarışacak karelerin seçimi, değerlendirme ve ödül töreni yarışmanın yapıldığı yerde 72 saatte gerçekleştiriliyordu.

2008’den itibaren fotoğraf teknolojisindeki değişimler sonucunda yarışmanın ilkeleri korunarak dijital bölüm eklendi.

2010’da ise slayt film ve banyo kimyasallarının üretiminin durma aşamasına gelmesiyle, dijital olarak düzenlenmeye devam edildi.

 

Ulusaldan uluslararasına…

2006’ya kadar DOGAY’a Türkiye’deki fotoğrafçılar katılıyordu;

2006’da ilk kez İran’dan katılan yarışmacılarla uluslararası boyuta taşındı.

Sonraki yıllarda uluslararası katılım artarak sürdü.

2011’den itibaren her yıl en az 6 farklı ülkeden 100 dolayında yabancı yarışmacı katılmaya başladı.

 

Seçici kurulda uluslararası açılım…

2009’a kadar seçici kurul üyeleri Türkiye’den belirleniyordu;

2009’da ilk kez yurtdışından seçici kurul üyeleri görev yaptı.

Sonraki yıllarda ise seçici kurul üyelerinin en az 2 tanesi yurtdışından belirlenmeye başlandı.

 

Erişkinlerden, çocuklara…

2007’ye kadar yarışmaya katılan çocuklarımız büyüklerle yarışıyordu;

2007’den itibaren ÇOCUK DOGAY olarak 7-14 yaş grubuna yönelik farklı bir bölüm eklendi.

ÇOCUK DOGAY, eğitim amaçlı bir etkinlik olarak sonraki yıllarda da düzenlenilmeye devam edildi.

 

Doğa’dan; insana, kültüre, farklılıklara…

İlk yıllarında sadece doğa ile ilgili kategorileri olan DOGAY’a,

1998’de yerel yaşam eklendi,

2002’de bölgelere özgü kategoriler (arkeoloji, tarih, evler, taş doku vb.) eklendi.

 

Orta-Batıdan; Doğuya, Güneydoğuya ve Trakya’ya…

2008’e kadar Türkiye’nin batı ve orta kısmındaki bölgelerinde düzenlendi.

2008’de ilk kez Doğu Karadeniz’de Hemşin’de,

2010’da ilk kez Güneydoğu’da Şanlıurfa’da Birecik ve Halfeti’de,

2011’de ilk kez Trakya’da İğneada’da düzenlendi.

 

TFSF onayından; uluslararası desteğe…

DOGAY, ilk yılından itibaren fotoğraf dernekleriyle iletişim kurarak ve fotoğraf sanatının Türkiye’deki tek kurumsal yapısı olan TFSF onayı ile düzenlendi.

2011’de 15’inci yılı nedeniyle TFSF tarafından 3 yıldızlı plaketle ödüllendirildi.

2013’te uluslararası alanda UPI tarafından desteklenen bir yarışma oldu.

2013’te uluslar arası alanda FIAP Auspices olarak desteklenen bir yarışma oldu.

 

  

               

İletişim

Funda Gönendik                533 3948957                       fgonendik@gmail.com

Hakan Gönendik                533 3948967                       hgonendik@gmail.com 

Deniz Yazıcı                      536 2468023                         yazicid@gmail.com

www.dask.org.tr

       

 

Ayak izinden başka bir şey bırakma !...

Anılardan başka bir şey götürme !...

Zamandan başka bir şey öldürme !...

Görüntüden başka bir şey alma !...

bottom of page