top of page

GENÇLERIN ÜREME SAGLIGI PROJESI 

Doğa Araştırmaları Sporları ve Kurtarma Derneği olarak Marmara Sağlık, Eğitim ve Araştırma Vakfi'ın (MARSEV), Sağlık Eğitimi ve Drama Derneği, Marmara Üniversitesi, Haydarpaşa Kampüsünde, Avrupa Birliği'nin desteği ile birlikte
"Gençlerin Üreme Sağlığı" projesini gerçekleştirdik.

Proje;

Dünya Sağlık Örgütü, üreme sağlığım üreme sistemlerim ilgilendiren tüm konularda yaşam boyu fiziksel, ruhsal ve sosyal açıdan tam bir iyilik hali olarak tanımlamaktadır.


Üreme sağlığı insanların doyurucu ve güvenli bir cinsel yaşamları, üreme yetenekleri ve bu yeteneği kullanıp kullanmayacakları ve ne zaman, ne sıklıkta kullanacakları konusunda karar verme özgürlüklerinin
olması demektir.

PROJENİN HEDEFLERİ
*MÜ Haydarpaşa Kampüsünde hedef grubun katılımıyla, gençlerin üreme sağlığı/cinsel sağlık konularında bilgi düzeylerinl arttırmak, farkındalık yaratmak,
*Gençlere sağlıklı tutum ve davranış geliştirebilmeleri için rehberlik etmek,

*MÜ Haydarpaşa Kampüsünde "üreme sağlığında lider öğrenci" modeli geliştirmek,

*Gençlerin üreme sağlığı danışmanlık hizrnetlerine olan talebini arttırmak.
*Üreme sağlığı/cinsel sağlık konusunda ilgi ve farkındalık kazanmış olan gençler aracılığı île bu yaş grubunda geniş kitlelere ulaşabllmek

PROJENİN HEDEF GRUBU
*Hukuk Fakültesi öğrencileri.
*Tıp Fakültesi öğrencileri,
*Eczacılık Fakültesi öğrencileri,
*Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu öğrencileri,
*Hemşirelik Yüksek Okulu öğrencileri,
*Güzel Sanatlar Fakültesi. Sinema ve Televizyon Bölümü öğrencileri.

PROJENİN SÜRESİ

2005 ve 2006 yılı 
(toplam 24 aylık süre)


PROJENİN AKTİVİTELERİ

*Haydarpaşa Kampüsünde üreme sağlığı/cinsel sağlık açısından durum saptama arastırması yapılması
*Doğa Araştırmaları, Sporları ve Kurtarma Derneği île ve lider öğrencilerin katılımı ile bir doğa etkinliği yapılması (Orienteering)
*Lider öğrencilerin kullanacağı bir üreme sağlığı/cinsel sağlık kitapçığının hazırlanması
*Tüm kampus öğrencilerine dağıtılacak üreme sağlığı/cinsel sağlık kitapçığının hazırlanması
*Projede yer alacak lider öğrencilerin seçilmesi
*HK'nde üreme sağlığı/cinsel sağlık hizmetlerine yönelik olarak bir başvuru birimi oluşturulması
*HK'ndeki mediko sosyal biriminde sağlık hizmeti veren personelin üreme sağlığı/cinsel sağlık alanındaki bilgi ve becerllerinin gelistirllmesi
*Akran eğitimi aktiviteleri Tanıtım aktiviteleri çerçevesinde iki öğrenci festivali düzenlenmesi

.
.
bottom of page